dbamott


Gå til indhold

Hovedmenu:


Formel

Regnvand

Hvor meget regnvand, kan jeg få fra mit tag??

Følgende formel benyttes for at beregne mængden skal du bruge:
Tagfladen i m2 x 0,75 (afløbskoefficient for hældende tegltage) x mm nedbør/år = regnvandstilførsel i m3/år(Afløbskoefficient: Er den faktor man skal gange med - nogle tage opsuger mere vand end andre inden de afleder regnvandet til tagrenden.)

Eksempel:

Tagarealet på huset er: 120 m2
Årlig mængde nedbør i mm pr. år: 910 mm ( mængden i 1999 hos os)

For at kompensere for den fordampning der sker fra en tagflade, ganges der med en faktor på 0,75 ved en taghældning på 45º. Denne faktor bliver yderligere 0,05 mindre, for hver gang taghældningen reduceres med 15º. Endvidere ganges der med en filterfaktor på 0,90, hvilket er et udtryk for den regnvandsmængde, der forsvinder via overløb i tanken samt restvand fra filtrene.
Den årlige mængde regnvand, der kan opsamles er derfor:
120 x 0,75 x 910 = 81900 liter (81,9 m3)

Jeg har ikke ganget med 0,9 (filterfaktor), da jeg hverken har filter eller overløb på mit anlæg.


En forbavsende stor mængde! Eller hur??

I 10 år har vi anvendt regnvand til vores toilet! Og derved sparet omkring 26 m³ vand pr. år.Prøv selv at regne ud:Hver gang du trækker i toilettet, bruger du omkring 6 - 8 liter. Hvis det er et gammelt toilet, bruger det 10 liter vand pr. gang!
I eksemplet er regnet med en familie på 4:
Tallene er meget lavt sat!
Hver person anvender toilettet 3 gg. pr. dag: 3 x 4 = 12 gg12 gange 6 liter = 72 liter / dag72 liter gange 365 dage = 26.280 liter / år (26,2 m3)

Antallet dage pr. år er sat til 365, vel vidende, at man ikke er hjemme alle dage. Men tallene er realistiske, idet gæster og sygdom ganske sikkert opvejer den mængde vand man ikke bruger, når man er væk hjemmefra


Retur til indhold | Retur til hovedmenu