dbamott


Gå til indhold

Hovedmenu:


Landæg??

Informationer > Hvorfor?

Hvorfor hedder det landæg?? Er modsætningen måske byæg?
Et spørgsmål, som jeg ikke har fundet svaret på.
Jeg skrev til Fødevarestyrelsen og fik flg. besked:
--------------------------------------------------------------
Når det drejer sig om varebetegnelser generelt, skal de være beskrivende for produktet og må ikke være vildledende.

Hvis der findes en varebetegnelse for fødevaren, der er fastsat i EU-retsakter, er det denne, der skal bruges. I mangel af en EU-bestemt varebetegnelse, benyttes den varebetegnelse, der er fastsat i den nationale lovgivning. Findes der heller ikke nogen nationalt fastsat varebetegnelse, benyttes den betegnelse, der sædvanligvis anvendes for varen i afsætningsstaten. Er der heller ingen sædvanlig varebetegnelse, benyttes en beskrivende betegnelse, der er egnet til at identificere fødevaren.

For æg er der nogle fastlagte betegnelser, fastsat i EU-retsakter, som skal anvendes alt efter hvilke æg, der er tale om - det drejer sig om buræg, skrabeæg, frilandsæg og naturligvis økologiske æg.
Landæg er ikke dermed ikke en fastlagt betegnelse, men anprisningen kan anvendes supplerende under forudsætning af, at den ikke, efter en konkret vurdering, er vildledende.

Du kan læse mere om anvendelse af varebetegnelser i mærkningsvejledningen som du finder på følgende link:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Sider/forside.aspx#sbVejledninger se afsnit 7 samt afsnit 17

-----------------------------------------------------------------
Så er det så spørgsmålet om Forbrugerombudsmanden anser betegnelsen "landæg" ikke er vildledende..
Det agter jeg at spørge ham om :-)
Retur til indhold | Retur til hovedmenu